> THEATRE

> INTERVIEWS

> CONTACT

> CURRICULUM VITAE

> TEKSTEN

> INSTALLATIES

> WERKEN

> VIDEO’S

CURRICULUM_VITAE_1.html
CONTACT.html
INSTALLATIONS.html
WORKS.html
VIDEOS_1.html
THEATRE.html

español

english

TEXTS._ARTICLES___TEXTS.html

> VAN DE KUNSTENAAR

TEKSTEN._INTERVIEWS.html
TEXTS._OF_ARTIST.html
TEXTS.html

> CATALOGUS

CATALOG.html

> INWIJDING

ENRIQUE_MARTY.html

> ARTIKELEN / TEKSTEN

> PRIVÉSHOW

EXCLUSIVE_CONTENT.html

dutch

TEXTOS._ARTICULOS___TEXTOS.html

· Kunst is gevaarlijk, fanatiek, magisch, en enkele aanvullende opmerkingen over Enrique Marty's beeldhouwwerken. Stefanie Patruno (2013)

TEKSTEN._ARTIKELEN___TEKSTEN._Kunst_is_gevaarlijk,_fanatiek,_magisch,_en_enkele_aanvullende_opmerkingen_over_Enrique_Martys_beeldhouwwerken._Stefanie_Patruno_%282013%29.html

· Zaaltekst Enrique Marty. Sofie Crabbé (2017)

· ALL YOUR WORLD IS POINTLESS. Sofie Crabbé (2019)

TEKSTEN._ARTIKELEN___TEKSTEN._ALL_YOUR_WORLD_IS_POINTLESS._Sofie_Crabbe_%282019%29.html
TEKSTEN._ARTIKELEN___TEKSTEN._Zaaltekst_Enrique_Marty._Sofie_Crabbe_%282017%29.html